Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn GD QP-AN Thể dục Tin học Sinh học
Tiết 2 Toán Ngữ văn GDCD Thể dục Sinh học Vật lí
Tiết 3 Hóa học T. Anh Địa Lí Toán Toán Công nghệ
Tiết 4 Hóa học Địa Lí Sinh học Toán Vật lí Ngữ văn
Tiết 5 Tin học Hóa học Lịch Sử T. Anh T. Anh SHL