Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Vật lí Sinh học Ngữ văn Thể dục Hóa học
Tiết 2 Vật lí Vật lí Hóa học Địa Lí Thể dục Sinh học
Tiết 3 Công nghệ Toán Ngữ văn T. Anh GDCD Toán
Tiết 4 Địa Lí T. Anh Ngữ văn GD QP-AN Tin học Toán
Tiết 5 Tin học T. Anh Toán Lịch Sử Sinh học SHL