Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Hóa học Vật lí Công nghệ GD QP-AN
Tiết 2 T. Anh T. Anh Tin học Sinh học Vật lí Ngữ văn
Tiết 3 Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch Sử Địa Lí Hóa học
Tiết 4 Thể dục Toán Ngữ văn GDCD Toán Tin học
Tiết 5 Thể dục Toán Vật lí Địa Lí Toán SHL