Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học T. Anh GDCD Toán Toán
Tiết 2 Vật lí T. Anh GD QP-AN Vật lí Toán Toán
Tiết 3 Thể dục Công nghệ Ngữ văn Địa Lí Hóa học Ngữ văn
Tiết 4 Thể dục Sinh học Ngữ văn Hóa học Tin học Lịch Sử
Tiết 5 Sinh học Địa Lí Tin học T. Anh Vật lí SHL