Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học T. Anh Tin học Toán Ngữ văn
Tiết 2 Sinh học GDCD T. Anh Hóa học Toán GD QP-AN
Tiết 3 Công nghệ Toán Sinh học Thể dục Địa Lí Toán
Tiết 4 Vật lí T. Anh Hóa học Thể dục Ngữ văn Tin học
Tiết 5 Địa Lí Vật lí Lịch Sử Vật lí Ngữ văn SHL