Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Vật lí Toán T. Anh Tin học
Tiết 2 Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Địa Lí Hóa học
Tiết 3 Vật lí Địa Lí Hóa học T. Anh Thể dục Toán
Tiết 4 Công nghệ Lịch Sử Tin học T. Anh Thể dục GDCD
Tiết 5 Hóa học Sinh học GD QP-AN Sinh học Vật lí SHL