Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học Ngữ văn T. Anh GD QP-AN GDCD
Tiết 2 Thể dục Hóa học T. Anh Lịch Sử Công nghệ Vật lí
Tiết 3 Thể dục Ngữ văn Tin học Địa Lí Vật lí Ngữ văn
Tiết 4 Sinh học Ngữ văn Địa Lí Toán T. Anh Ngữ văn
Tiết 5 Hóa học Toán Sinh học Toán Toán SHL