Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh T. Anh Hóa học Địa Lí Địa Lí
Tiết 2 T. Anh Tin học Tin học Ngữ văn Ngữ văn Toán
Tiết 3 Toán Thể dục Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Toán
Tiết 4 Sinh học Thể dục GD QP-AN Vật lí Toán Vật lí
Tiết 5 Ngữ văn Hóa học Sinh học GDCD Lịch Sử SHL