Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: A17-XH - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 GDCD
Tiết 3 GDCD
Tiết 4 Lịch Sử Địa Lí
Tiết 5 Lịch Sử Địa Lí