Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


STT Tên Môn
1 Toán
2 Vật lí
3 Hóa học
4 Sinh học
5 Tin học
6 Ngữ văn
7 Lịch Sử
8 Địa Lí
9 T. Anh
10 GDCD
11 Công nghệ
12 Thể dục
13 GD QP-AN
14 Chào cờ
15 SHL
16 Hóa học TN

Trang chủ | Danh sách lớp