Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Toán Lịch Sử T. Anh Ngữ văn
Tiết 2 Toán Lịch Sử T. Anh Ngữ văn
Tiết 3 Địa Lí Toán Ngữ văn GDCD T. Anh
Tiết 4 Địa Lí Toán Ngữ văn GDCD T. Anh
Tiết 5