Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Ngữ văn Lịch Sử Toán Ngữ văn Toán
Tiết 2 Ngữ văn Lịch Sử Toán Ngữ văn Toán
Tiết 3 Địa Lí T. Anh T. Anh GDCD
Tiết 4 Địa Lí T. Anh T. Anh GDCD
Tiết 5