Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Địa Lí T. Anh Toán Toán GDCD
Tiết 2 Địa Lí T. Anh Toán Toán GDCD
Tiết 3 Ngữ văn Lịch Sử T. Anh Ngữ văn
Tiết 4 Ngữ văn Lịch Sử T. Anh Ngữ văn
Tiết 5