Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Toán Hóa học Toán Vật lí
Tiết 2 Toán Hóa học Toán Vật lí
Tiết 3 Hóa học Ngữ văn Vật lí T. Anh Sinh học
Tiết 4 Hóa học Ngữ văn Vật lí T. Anh Sinh học
Tiết 5