Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Hóa học T. Anh Toán Toán Sinh học
Tiết 2 Hóa học T. Anh Toán Toán Sinh học
Tiết 3 Vật lí Ngữ văn Vật lí Hóa học
Tiết 4 Vật lí Ngữ văn Vật lí Hóa học
Tiết 5