Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Ngữ văn T. Anh T. Anh Vật lí
Tiết 2 Ngữ văn T. Anh T. Anh Vật lí
Tiết 3 Hóa học Toán Vật lí Toán Sinh học
Tiết 4 Hóa học Toán Vật lí Toán Sinh học
Tiết 5