Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Ngữ văn T. Anh T. Anh Toán Hóa học
Tiết 2 Ngữ văn T. Anh T. Anh Toán Hóa học
Tiết 3 Toán Vật lí Sinh học Vật lí
Tiết 4 Toán Vật lí Sinh học Vật lí
Tiết 5