Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Toán Ngữ văn Vật lí Vật lí Sinh học
Tiết 2 Toán Ngữ văn Vật lí Vật lí Sinh học
Tiết 3 T. Anh T. Anh Hóa học Toán
Tiết 4 T. Anh T. Anh Hóa học Toán
Tiết 5