Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 T. Anh Toán T. Anh Lịch Sử
Tiết 2 T. Anh Toán T. Anh Lịch Sử
Tiết 3 Toán Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn GDCD
Tiết 4 Toán Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn GDCD
Tiết 5