Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Địa Lí T. Anh GDCD T. Anh
Tiết 2 Địa Lí T. Anh GDCD T. Anh
Tiết 3 Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn Lịch Sử
Tiết 4 Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn Lịch Sử
Tiết 5