Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Khắc Hoàn

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112A2 - Hóa học - 12A1 - Hóa học - 12A2 - Hóa học -
Tiết 212A2 - Hóa học - 12A1 - Hóa học - 12A2 - Hóa học -
Tiết 312A1 - Hóa học - 12A7 - Hóa học - 12A6 - Hóa học TN -
Tiết 412A1 - Hóa học - 12A7 - Hóa học - 12A6 - Hóa học TN -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp