Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112A11 - Ngữ văn - - 12A11 - Ngữ văn - -
Tiết 212A11 - Ngữ văn - - 12A11 - Ngữ văn - -
Tiết 312A9 - Ngữ văn12A1 - Ngữ văn - 12A9 - Ngữ văn - -
Tiết 412A9 - Ngữ văn12A1 - Ngữ văn - 12A9 - Ngữ văn - -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp