Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lưu Thị Thanh Tú

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112A8 - T. Anh12A5 - T. Anh12A5 - T. Anh12A8 - T. Anh - -
Tiết 212A8 - T. Anh12A5 - T. Anh12A5 - T. Anh12A8 - T. Anh - -
Tiết 312A7 - T. Anh12A7 - T. Anh - 12A1 - T. Anh - -
Tiết 412A7 - T. Anh12A7 - T. Anh - 12A1 - T. Anh - -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp