Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu lớp: A17-XH - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 GDCD
Tiết 2 GDCD
Tiết 3 Lịch Sử Địa Lí
Tiết 4 Lịch Sử Địa Lí
Tiết 5