Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Hữu Thận

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C1 - Chào cờ - - 12C1 - Toán - -
Tiết 212C2 - Toán - - 12C1 - Toán - -
Tiết 312C2 - Toán - - - - 12C2 - Toán
Tiết 4 - - - - 12C1 - Toán -
Tiết 512C1 - Toán - - - 12C2 - Toán12C1 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp