Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Địa Lí Vật lí Toán Hóa học Hóa học
Tiết 2 Toán GD QP-AN Ngữ văn Toán Vật lí Công nghệ
Tiết 3 GDCD T. Anh Ngữ văn T. Anh Thể dục Toán
Tiết 4 Lịch Sử T. Anh Tin học T. Anh Thể dục Tin học
Tiết 5 Sinh học Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn SHL