Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh T. Anh Thể dục Vật lí Vật lí
Tiết 2 T. Anh Địa Lí T. Anh Thể dục Tin học Tin học
Tiết 3 Ngữ văn Toán Hóa học GDCD Ngữ văn Lịch Sử
Tiết 4 Toán Ngữ văn Địa Lí Công nghệ Ngữ văn Toán
Tiết 5 Toán Sinh học Ngữ văn GD QP-AN Hóa học SHL