Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Toán
Tiết 2 Vật lí Tin học Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Toán
Tiết 3 Tin học GD QP-AN T. Anh Thể dục Vật lí Hóa học
Tiết 4 T. Anh Sinh học GDCD Thể dục Toán Công nghệ
Tiết 5 T. Anh Địa Lí Lịch Sử Địa Lí Toán SHL