Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Công nghệ Thể dục GD QP-AN Ngữ văn Ngữ văn
Tiết 2 GDCD T. Anh Thể dục Vật lí Ngữ văn Tin học
Tiết 3 Lịch Sử T. Anh Hóa học Vật lí Toán Vật lí
Tiết 4 Tin học Hóa học T. Anh Địa Lí Toán Toán
Tiết 5 Địa Lí Hóa học Sinh học Toán Sinh học SHL