Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Toán Hóa học Địa Lí Sinh học
Tiết 2 Hóa học T. Anh Lịch Sử Hóa học Sinh học GDCD
Tiết 3 Tin học Thể dục Tin học Ngữ văn Công nghệ Toán
Tiết 4 Ngữ văn Thể dục Địa Lí Vật lí T. Anh Toán
Tiết 5 Ngữ văn Vật lí GD QP-AN Vật lí T. Anh SHL