Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Hóa học T. Anh Thể dục Toán
Tiết 2 Hóa học Toán Toán T. Anh Thể dục Toán
Tiết 3 Ngữ văn Tin học Tin học GD QP-AN Sinh học Hóa học
Tiết 4 Ngữ văn Địa Lí Sinh học Vật lí Công nghệ Vật lí
Tiết 5 Lịch Sử T. Anh Địa Lí Vật lí GDCD SHL