Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Thể dục Ngữ văn Tin học Tin học Hóa học
Tiết 2 Vật lí Thể dục Hóa học Công nghệ GDCD Sinh học
Tiết 3 Hóa học T. Anh Địa Lí Vật lí Vật lí Toán
Tiết 4 Toán T. Anh T. Anh Ngữ văn GD QP-AN Địa Lí
Tiết 5 Toán Lịch Sử T. Anh Ngữ văn Toán SHL