Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Lịch Sử Hóa học Công nghệ Thể dục Hóa học
Tiết 2 Ngữ văn Vật lí Hóa học Tin học Thể dục Địa Lí
Tiết 3 Ngữ văn Toán Sinh học Toán Ngữ văn Toán
Tiết 4 Vật lí Toán T. Anh T. Anh Tin học T. Anh
Tiết 5 GDCD Địa Lí T. Anh Vật lí GD QP-AN SHL