Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GD QP-AN Toán T. Anh GDCD Công nghệ
Tiết 2 T. Anh Ngữ văn Toán T. Anh Lịch Sử Địa Lí
Tiết 3 T. Anh Ngữ văn Ngữ văn Tin học Thể dục Hóa học
Tiết 4 Hóa học Vật lí Sinh học Toán Thể dục Vật lí
Tiết 5 Hóa học Tin học Địa Lí Toán Vật lí SHL