Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Hóa học Toán Thể dục Ngữ văn
Tiết 2 GDCD T. Anh Hóa học Toán Thể dục Ngữ văn
Tiết 3 Vật lí Vật lí Lịch Sử Sinh học Hóa học Địa Lí
Tiết 4 T. Anh Công nghệ GD QP-AN Vật lí Địa Lí Toán
Tiết 5 T. Anh Ngữ văn Tin học T. Anh Tin học SHL