Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn T. Anh T. Anh T. Anh Địa Lí
Tiết 2 Tin học Công nghệ T. Anh GD QP-AN Địa Lí Toán
Tiết 3 Vật lí Toán Hóa học Thể dục Vật lí Tin học
Tiết 4 Sinh học Toán Ngữ văn Thể dục Vật lí Lịch Sử
Tiết 5 Toán Hóa học Ngữ văn GDCD Hóa học SHL