Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 10A9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Tin học Thể dục Lịch Sử Toán
Tiết 2 Vật lí T. Anh Hóa học Thể dục T. Anh Hóa học
Tiết 3 Sinh học Địa Lí GD QP-AN Ngữ văn T. Anh Vật lí
Tiết 4 GDCD Toán Ngữ văn Toán Địa Lí Ngữ văn
Tiết 5 Tin học Toán Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn SHL