Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 11B10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Toán Vật lí Toán Ngữ văn
Tiết 2 Toán Toán Tin học Địa Lí Hóa học Ngữ văn
Tiết 3 Toán GDCD Ngữ văn T. Anh Ngữ văn Toán
Tiết 4 Sinh học T. Anh Vật lí Sinh học T. Anh Lịch Sử
Tiết 5 Tin học GD QP-AN Hóa học Công nghệ T. Anh SHL