Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 11B11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Sinh học Ngữ văn Công nghệ T. Anh
Tiết 2 Sinh học T. Anh Toán Tin học Toán Toán
Tiết 3 Toán Vật lí Toán Địa Lí Toán Hóa học
Tiết 4 Tin học Ngữ văn Hóa học Vật lí GDCD Ngữ văn
Tiết 5 Ngữ văn Ngữ văn T. Anh GD QP-AN Lịch Sử SHL