Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 11B12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học Vật lí GDCD T. Anh Vật lí
Tiết 2 Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán Lịch Sử Ngữ văn
Tiết 3 Toán Toán Địa Lí GD QP-AN Tin học Ngữ văn
Tiết 4 Toán T. Anh Sinh học Ngữ văn Sinh học T. Anh
Tiết 5 Công nghệ T. Anh Hóa học Hóa học Toán SHL