Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 11B1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Địa Lí T. Anh Lịch Sử Toán
Tiết 2 Toán Vật lí Sinh học Ngữ văn T. Anh Hóa học
Tiết 3 Toán T. Anh Tin học Ngữ văn Sinh học Tin học
Tiết 4 Ngữ văn GD QP-AN Công nghệ Toán Hóa học Sinh học
Tiết 5 Vật lí GDCD Vật lí Toán Hóa học SHL