Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 11B2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GDCD Toán Lịch Sử Sinh học Tin học
Tiết 2 Sinh học Địa Lí Toán Sinh học Ngữ văn Toán
Tiết 3 Công nghệ GD QP-AN Vật lí Toán Ngữ văn Ngữ văn
Tiết 4 Vật lí T. Anh Hóa học Hóa học T. Anh Ngữ văn
Tiết 5 Toán T. Anh Hóa học Vật lí Tin học SHL