Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 11B3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Sinh học
Tiết 2 T. Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Vật lí
Tiết 3 Vật lí Ngữ văn Công nghệ GDCD T. Anh Hóa học
Tiết 4 GD QP-AN Toán Địa Lí Tin học Toán Toán
Tiết 5 Hóa học Toán T. Anh Lịch Sử Toán SHL