Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 11B4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Sinh học GDCD Toán Vật lí
Tiết 2 Toán Ngữ văn Ngữ văn T. Anh Hóa học Sinh học
Tiết 3 T. Anh Tin học Ngữ văn T. Anh Hóa học Lịch Sử
Tiết 4 Hóa học Toán Vật lí Toán Ngữ văn Tin học
Tiết 5 GD QP-AN Toán Công nghệ Địa Lí Vật lí SHL