Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 11B5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh T. Anh Tin học Tin học Lịch Sử
Tiết 2 Vật lí T. Anh Vật lí Vật lí T. Anh Ngữ văn
Tiết 3 GD QP-AN Ngữ văn Hóa học Công nghệ Sinh học Toán
Tiết 4 Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn GDCD Toán Hóa học
Tiết 5 Sinh học Toán Toán Hóa học Toán SHL