Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 11B6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Lịch Sử T. Anh Ngữ văn Tin học GDCD
Tiết 2 T. Anh GD QP-AN T. Anh Hóa học Toán T. Anh
Tiết 3 Sinh học Địa Lí Ngữ văn Toán Toán Tin học
Tiết 4 Vật lí Hóa học Ngữ văn Toán Vật lí Ngữ văn
Tiết 5 Toán Vật lí Hóa học Sinh học Công nghệ SHL