Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 11B7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học Ngữ văn GD QP-AN Hóa học Tin học
Tiết 2 Lịch Sử Ngữ văn Tin học Vật lí Hóa học Địa Lí
Tiết 3 Ngữ văn Ngữ văn T. Anh Sinh học Vật lí Vật lí
Tiết 4 T. Anh T. Anh Toán GDCD Toán Công nghệ
Tiết 5 T. Anh Toán Toán Toán Sinh học SHL