Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 11B8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Tin học Hóa học Toán Toán
Tiết 2 Ngữ văn Lịch Sử T. Anh GD QP-AN Vật lí Vật lí
Tiết 3 Ngữ văn Hóa học Vật lí Hóa học Công nghệ Sinh học
Tiết 4 T. Anh Ngữ văn Sinh học Toán Tin học Ngữ văn
Tiết 5 T. Anh Địa Lí GDCD Toán T. Anh SHL