Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu lớp: 11B9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GD QP-AN Tin học T. Anh T. Anh Ngữ văn
Tiết 2 Ngữ văn Toán T. Anh Hóa học Vật lí Ngữ văn
Tiết 3 Ngữ văn Toán T. Anh Ngữ văn Tin học Địa Lí
Tiết 4 Toán Vật lí Toán Công nghệ Hóa học Toán
Tiết 5 Toán Lịch Sử Sinh học GDCD Sinh học SHL