Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Hữu Đại

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A9 - Chào cờ - - 10A10 - Toán - 10A9 - Toán
Tiết 210A10 - Toán - - 10A10 - Toán - -
Tiết 3 - 10A11 - Toán - - - 10A10 - Toán
Tiết 410A11 - Toán10A9 - Toán - 10A9 - Toán - 10A11 - Toán
Tiết 510A11 - Toán10A9 - Toán - - - 10A9 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp